SEANCA E TRETË DËGJIMORE E KANDIDATIT PËR HAFIZ SEAD IDRIZI

Me datë 17 qershor 2020 (e mërkurë), pas namazit të drekës komisioni i hifzit pranë Myftinisë së Shkupit vazhdoi me seancën e tretë të dëgjimit të kandidatit Sead Idrizi nga fshati Bukoviq.

Kandidati, para komisionit lexoi xhuzet 15,16,17,18, dhe 19 nga Kurani Famëlartë.

Seanca dëgjimore u zhvillua në prani të të gjithë anëtarëve të komisionit të hifzit dhe përfaqësuesit të Myftinisë Dr. Fatmir ef.Zaimi

Zyra për informim pranë Myftinisë së BFI – Shkup