SEANCA E TRETË E DËGJIMIT TË HAFIZIT TË RI ENSAR ÇAJANI

Sot, më 8 qershor 2021 (martë), para komisionit për vlerësim të hafëzllarëve pranë Myftinisë së Shkupit u realizua seanca e tretë e dëgjimit të hafizit të ri Ensar Çajani.
Para fillimi të seancës së dëgjimit, fjala e rastit i takoi H.Rexhep ef.Imeri.
Më pas, hafiz Ensar Çajani para komisionit lexoi xhuzin; 13, 14, 15, 16 dhe 17.