SHPËRNDAHEN 400 PAKO HUMANITARE NË RAJONET E MYFTINISË SË SHKUPIT

Më 17 mars 2023, Myftinia e Shkupit në koordinim me nëpunësit fetar dhe këshillet e disa xhamive bëri shpërndarjen e 400 pakove ushqimore dedikuar familjeve në nevojë.
Këtë aksion humanitar e organozoi drejtori përgjegjës për botën arabe h. Ismet Ademi nën patronazhin e Reisul Ulemasë së BFI – së h. hfz. Shaqir ef. Fetai, nën menaxhim të kryetarit të Shoqatës humanitare “Hilal” Fadil ef. Ramadani.
Me këtë shpresojmë që sadopak do të begatohen sofrat e iftarit.