SHPËRNDAHEN KUR’ANA ME LOGON E MYFTINISË PËR NXËNËSIT E MEKTEBIT TË FSHATIT LLASKARCË

Hfz.Irfan ef. Sulejmani, referent i arsimit fetar pranë Myftinisë së Shkupit, i shoqëruar nga referenti Arment Halimi, më 8 nëntor 2021, bazuar në kërkesën e Sheip ef. Ismanit, mualim i xhamisë së fshatit Llaskarcë, bënë shpërnadrjen e 46 Kur’anave për nxënësit të cilët kanë kaluar në shkallën e leximit të Kuranit.

Lusim Allahun Fuqiplotë që nxënësve t’u jepë sukses në përfundimin e bukurleximit të Kuranit, ndërsa mualimin, Sheip Efendiun ta shpërblejë me mirësitë e Tij të pakufishme.