SHPËRNDAHEN KUR’ANA ME LOGON E MYFTINISË PËR NXËNËSIT E MEKTEBIT TË XHAMISË “HUSEIN SHAH” TË SARAJIT

Hfz.Irfan ef. Sulejmani, referent i arsimit fetar pranë Myftinisë së Shkupit, i shoqëruar nga referenti Arment Halimi, sot, më 19 nëntor 2021, bazuar në kërkesën e Qefsere Dautit, mualime e xhamisë “Husein Shah” bënë shpërndarjen e 48 Kur’anave për nxënësit të cilët kanë kaluar në shkallën e leximit të Kuranit.

Lusim Allahun (xh.sh) mualimen ta shpërblejë për përkushtimin e saj, ndërsa nxënësve t’u japë sukses në këtë rrugëtim të shenjtë!