СКОПСКИТЕ ЏАМИИ СО УНИФИЦИРАНИ ТАБЛИ

Муфтиството во Скопје во својот годишен план на активности предвиде унифицирање на таблите на сите џамии во Скопје со институционален идентитет на Муфтиството.

Таблите содржат лого на ИВЗ и на Муфтиството во Скопје, називот на џамијата, датумот на изградба, датумот на реизградба и датумот на реставрација на џамијата.

Процесот на поставување на таблите почна во четврток (11 октомври 2021 година), и ќе заврши со унифицирање на сите наши џами; во регионот на градот, карадак, каршиака и регионот дервен.