ЦЕРЕМОНИЈА НА ДОВА ХАТМЕ ВО ЏАМИЈАТА СО ДВЕ МИНАРИЊА – САРАЈ

Денес, на 8 февруари (сабота), по завршување на пладне намаз , во џамијата со Две Минариња– Сарај беше реализирано церемонија на дова хатме по повод завршувањето на наставата на исламската веро наука на 36 ученици во мектебот на џамијата.

Во оваа програма беа пристунти Муфтијата д-р Ќена еф.Исмаили , референтите на Муфтиството, оџи , џематлии и блиски роднини на учениците.

Пред почетокот на програмата со поздравно обраќање до присутните се обрати хатибот на џамијата Фадиљ еф.Рамадани , каде им се заблогодари на присутните што одвоиле време да презентираат на оваа свечена церемонија .

Потоа , главниот говор му припаѓање на Муфтијата каде истакна дека :

“ Во оваа свечена церемонија каде ние презентираме , сведочиме дека го одржуваме традицијата на нашиот сакан пејгамбер Мухамед а.с.

Благодарение на долгогодишната посветеност на нашите муалими во овој случај трудот и придонесот на Миљаим еф. Весели ние денес се гордееме со успехот на овие ученици, со надеж дека ќе продолжат да го живеат зборот на Ал-лах џ.ш во нивниот живот“.

Довата на хатмето го истера Хафиз еф.Изаири , хатиб во новата џамијата – Хасанбег.

И за крај , на сите ученици им беа доделени дипломи за успешно завршување на наставата за исламска веронаука проследено кај муалимот Миљаим еф.Весели.

Сектор за информирање при Муфтиството на ИВЗ – Скопје