ЦИРКУЛАР – COVID 19

Земајќи jа во предвид ситуацијата со Covid 19 која видливо е отежнета, Муфтиството Скопје, ги повикува сите имами, хатиби и одбори на џамии, со посебно внимание да се почитуваат сите здраствените протоколи, зашто ве замолуваме да бидете повнимателни со заштитните мерки за заштита на себеси и другите од ризикот од ифекција:
– одржување на физичка дистанца
– да се обележат точките за клањање
– пред и после намазите да се проветруваат џамиите
– поставување на дезинфектанти во влезот на џамиите
– намазот да се клања во дворовите на џамиите ако го дозволуваат условите
– носење на заштитни маски и индивидуално сеџаде
– да се внимава на физичките контакти (да се избегне ракување)
Забелешка: Ви се замолуваме хутбето на џума да не трае повеќе од 10 минути.