U VLERËSUAN NXËNËSIT E MEKTEBIT DRITA NIGISHTAN

Më datë 15 shkurt 2024, komisioni për vlerësim të nxënësve të mektebeve në përbërje: hfz. Irfan ef. Sulejmani kryetar dhe h. Shefket ef. Baftjari anëtarë, vizituan nxënësit e mektebit Drita të fshatit Nigishtan.
Gjatë kësaj vizite, komisioni bëri kontrollimin dhe vlerësimin e njohurive të nxënësve në bazë të planprogramit mësimor të Myftinisë së Shkupit.
Bazat e mësim besimit i mësuan te mualimi h. Samir ef. Hamidi.
Allahu e shpërbleftë mualimin për kontributin e dhënë ndërsa nxënësve t’u japë shëndet e shumë suksese.