U VLERËSUAN NXËNËSIT E MEKTEBIT TË XHAMISË HAFIZ HALIL EF. IBRAHIMI – KONDOVË

Komisioni për Vlerësim të nxënësve të mektebeve në përbërje: hfz. Irfan ef. Sulejmani kryetar dhe Ibrahim ef. Ibrahimi anëtar, vizituan nxënësit e mektebit të xhamisë Hafiz Halil ef. Ibrahimi – Kondovë.
Gjatë kësaj vizite, komisioni bëri kontrollimin dhe vlerësimin e njohurive të nxënësve në bazë të planprogramit mësimor të Myftinisë së Shkupit.
Bazat e mësim-besimit i mësuan nga mualimi Nevzat ef. Ameti.