U VLERËSUAN NXËNËSIT E MEKTEBIT TË XHAMISË NUR ORIZARE EPOSHTME

Komisioni për Vlerësim të nxënësve të mektebeve në përbërje: Mubera J. Asani dhe Arife Iseni anëtare, vizituan nxënësit e mektebit të xhamisë Nur – Orizare e poshtme.
Gjatë kësaj vizite, komisioni bëri kontrollimin dhe vlerësimin e njohurive të nxënësve në bazë të planprogramit mësimor të Myftinisë së Shkupit.
Bazat e mësim-besimit i mësuan nga mualimja Besa Tairi Ismaili.