U VLERËSUAN NXËNËSIT E MEKTEBIT TË XHAMISË QENDRORE HARAÇINË

Më 28 mars 2023, Komisioni për Vlerësim të nxënësve të mektebeve në përbërje: Xheuhere Ramani dhe Mubera J. Asani anëtare, vizituan nxënësit e mektebit të xhamisë Qendrore Haraçinë.
Gjatë kësaj vizite, komisioni bëri kontrollimin dhe vlerësimin e njohurive të nxënësve në bazë të planprogramit mësimor të Myftinisë së Shkupit.
Bazat e mësim-besimit i mësuan nga mualimja Nebehat Zendeli.