U VLERËSUAN NXËNËSIT E MEKTEBIT TË XHAMISË SË FSHATIT LLOKË

Më datë 7 shkurt 2024, komisioni për vlerësim të nxënësve të mektebeve në përbërje: h. Ali ef. Ziberi dhe h. Ibraim ef. Ibrahimi anëtarë, vizituan nxënësit e mektebit të xhamisë të fshatit Llokë.
Gjatë kësaj vizite, komisioni bëri kontrollimin dhe vlerësimin e njohurive të nxënësve në bazë të planprogramit mësimor të Myftinisë së Shkupit.
Bazat e mësim besimit i mësuan te mualimi h. Shaban ef. Tairi.
Allahu e shpërbleftë mualimin për kontributin e dhënë ndërsa nxënësve t’u japë shëndet e shumë suksese.