U VLERËSUAN NXËNËSIT E MEKTEBIT TË XHAMISË SË FSHATIT STRAÇINCË

Më datë 5 janar 2024, komisioni për vlerësim të nxënësve të mektebeve në përbërje: mr. Shefket ef. Baftjari, anëtarë dhe h. Ibraim ef. Ibrahimi anëtarë, vizituan nxënësit e mektebit të xhamisë së fshatit Straçincë.
Gjatë kësaj vizite, komisioni bëri kontrollimin dhe vlerësimin e njohurive të nxënësve në bazë të planprogramit mësimor të Myftinisë së Shkupit.
Bazat e mësim besimit i mësuan te mualimi h. Amir ef. Mamuti.
Allahu e shpërbleftë mualimin për kontributin e dhënë ndërsa nxënësve t’u japë shëndet e shumë suksese