U VLERËSUAN NXËNËSIT E MEKTEBIT TË XHAMISË SË RE ÇAIR DHE TË XHAMISË QENDRORE HASANBEG

Më 4 mars 2023 Komisioni për Vlerësim të nxënësve të mektebeve në përbërje Xheuhere Ramani dhe Arife Iseni vizitoi nxënësit e mektebit të xhamisë së re Çair që ndjekim mësimin tek mualimja Mubera J. Asani.
Poashtu, Komisioni për vlerësim të nxënësve të mektebeve në përbërje Mubera J. Asani dhe Arife Iseni vizitoi nxënësit e mektebit të xhamisë Qendrore Hasanbeg që ndjekim mësimin tek mualimja Mubera Kadriu.
Gjatë këtyre vizitave, komisioni bëri kontrollimin dhe vlerësimin e njohurive të nxënësve në bazë të planprogramit mësimor të Myftinisë së Shkupit.