U VLERËSUAN NXËNËSIT E MEKTEBIT “TUBA” – FUSHË TOPHANË

E mërkurë, më datë 03 gusht 2022, Komisioni për Vlerësim të nxënësve të mektebit Mubera J. Asani dhe Arife Iseni anëtare e komisionit; vizituan nxënësit e mektebit “Tuba” – Fushë Tophanë.
Përgjatë kësaj vizite, komisioni bëri kontrollimin dhe vlerësimin e njohurive të nxënësve në bazë të planprogramit arsimor të Myftinisë së Shkupit.
Bazat e mësim-besimit i mësuan nga mualimja Haxhere Veseli Sulooxha.
Allahu Fuqiplotë e shpërbleftë mualimen Haxhere Veseli Sulooxha për kontributin dhe sakrificën e saj gjatë gjithë këtij procesi, ndërsa, nxënësve u dëshirojmë shëndet e suksese të mëtutjeshme!