URIMI I MYFTINISË SË BFI – SHKUP ME RASTIN E VITIT TË RI HIXHRI

“Po, ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e All-llahut, dhe ata që strehuan dhe ndimuan, janë besimtarë të vërtetë. Atyre u takon falja (e mëkateve) dhe furnizimi në mënyrë të ndershme.”
| Kur’an: Enfal, 74 |

Bazuar në Takvimin zyrtar të Bashkësisë Fetare Islame, të dielën me faljen e namazit të akshamit filloi Viti i Ri Hixhri 1443.

Urime Viti i Ri Hixhri, 1443!

MYFTINIA E BFI – SHKUP