Video

237 videos 144264 views 769 subscribers
Myftinia Shkup
Uploads
  • Një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442
  • ..në prag të iftarit | Ramazani 2021 | 1442
  • MEVLUDI NË GJUHËN SHQIPE
  • MEVLUDI NË GJUHËN SHQIPE
  • KURANI FISNIK | MUKABELE
  • KURANI FAMËLARTË ME ZËRA TË BUKUR 2020
  • NJË HADITH, NJË KOMENT | RAMAZANI 2020
  • PYETE MYFTININË!

Shefket ef. Baftjari | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h

23.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Shefket ef. Baftjari Tema: Muhamedi a.s. dhe ndihma në Bedër
51
2
0

Nuredin ef. Sherifovski | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h

22.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Nuredin ef. Sherifovski Tema: Ejubi a.s
26
1
0

Rasim ef. Ademi | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h

22.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Rasim ef. Ademi Tema: Nuhi a.s. dhe tufani
26
0
0

Talha ef. Kurtishi | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h

22.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Talha ef. Kurtishi Tema: Ibrahimi a.s. dhe biseda e tij me Nemrudin
16
0
0

Sadudin ef. Murati | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h

22.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Sadudin ef. Murati Tema: Jusufi a.s. dhe ëndrra e Azizit
10
0
0

Muharem ef. Ismaili | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h

22.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Muharem ef. Ismaili Tema: Ismaili a.s. dhe ëndrra e Ibrahimit a.s.
28
2
0

Muhamed ef. Sadiku | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h

22.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Muhamed ef. Sadiku Tema: Davudi a.s. dhe gjykimi i tij mes njerëzve
6
0
0

Orhan ef. Saliu | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h |

22.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Orhan ef. Saliu Tema: Luti a.s. dhe dukuritë devijante të kohës së tij
11
0
0

Mutalib ef. Ademi | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h

22.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Mutalib ef. Ademi Tema: Ejubi a.s. dhe sprova e tij
30
2
0

Sadush ef. Tairi | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h

22.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Sadush ef. Tairi Tema: Muhamedi a.s. dhe shikimi i tij ndaj njerëzve
20
1
0

Nimet ef. Aliu | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h |

22.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Nimet ef. Aliu Tema: Ademi a.s. dhe iblisi
7
0
0

Llokman ef. Kamberi | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h |

21.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Llokman ef. Kamberi Tema: Isau a.s. dhe ngritja e tij në qiell
51
1
0
Load more...