Video

239 videos 151323 views 800 subscribers
Myftinia Shkup
Uploads
  • Një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442
  • ..në prag të iftarit | Ramazani 2021 | 1442
  • MEVLUDI NË GJUHËN SHQIPE
  • MEVLUDI NË GJUHËN SHQIPE
  • KURANI FISNIK | MUKABELE
  • KURANI FAMËLARTË ME ZËRA TË BUKUR 2020
  • NJË HADITH, NJË KOMENT | RAMAZANI 2020
  • PYETE MYFTININË!

📑Seminari dyditor kushtuar imamëve dhe mualimëve të Myftinisë së Shkupit | 2021

15.09.2021
RETROSPEKTIVË | VIDEO | 🎬 📑Seminari dyditor kushtuar imamëve dhe mualimëve të Myftinisë së Shkupit 📅06-08 gusht 2021 | ✅Hotel Radika Resort, Mavrovë |
110
7
0

KURBANI 2021 | MYFTINIA SHKUP |

04.08.2021
Myftinisë dhe xhamive të saj këtë vit i’u lanë amanet 1296 KURBANË. Sasia e mishit që tejkaloi nevojat e Sh.M.I “Medreseja ISA BEU” është shpërndarë për familjet nevojtare të të gjitha rajoneve të qytetit tonë. Numri i pakove të shpërndara me mish kurbani është #3300: 810 pako në Rajonin e Qytetit 877 pako në Rajonin e Dervenit 710 pako në Rajonin e Karadakut 710 pako në Rajonin e Karshiakës 193 pako; për punonjësit e N.P. “Higjiena Komunale” –Shkup; punonjësit e N.P “Parqe dhe Gjelbërime” - Shkup dhe Shoqata e Grave Turke.
43
4
0

Shefket ef. Baftjari | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h

23.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Shefket ef. Baftjari Tema: Muhamedi a.s. dhe ndihma në Bedër
86
3
0

Nuredin ef. Sherifovski | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h

22.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Nuredin ef. Sherifovski Tema: Ejubi a.s
41
1
0

Rasim ef. Ademi | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h

22.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Rasim ef. Ademi Tema: Nuhi a.s. dhe tufani
81
1
0

Talha ef. Kurtishi | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h

22.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Talha ef. Kurtishi Tema: Ibrahimi a.s. dhe biseda e tij me Nemrudin
24
0
0

Sadudin ef. Murati | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h

22.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Sadudin ef. Murati Tema: Jusufi a.s. dhe ëndrra e Azizit
26
1
0

Muharem ef. Ismaili | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h

22.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Muharem ef. Ismaili Tema: Ismaili a.s. dhe ëndrra e Ibrahimit a.s.
36
2
0

Muhamed ef. Sadiku | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h

22.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Muhamed ef. Sadiku Tema: Davudi a.s. dhe gjykimi i tij mes njerëzve
9
0
0

Orhan ef. Saliu | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h |

22.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Orhan ef. Saliu Tema: Luti a.s. dhe dukuritë devijante të kohës së tij
20
0
0

Mutalib ef. Ademi | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h

22.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Mutalib ef. Ademi Tema: Ejubi a.s. dhe sprova e tij
39
2
0

Sadush ef. Tairi | ...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h

22.05.2021
...një ngjarje nga Kurani Famëlartë | Ramazani 2021 | 1442h | Myftinia Shkup Ligjërues: Sadush ef. Tairi Tema: Muhamedi a.s. dhe shikimi i tij ndaj njerëzve
34
1
0
Load more...