VIZITAT E RREGULLTA KUSHTUAR XHAMIVE TË SHKUPIT NGA REFERENTËT E MYFTINISË

Më 25.10.2019, (e xhuma) referenti i Myftinisë së Shkupit, Fejsall ef.Kadriu,
prezantoi në 4 xhami të Shkupit, rajonin e Karadakut, përgjatë 4 kohëve të namazit.

▪︎Në kohën e faljes së namazit të xhumasë vizitoi xhematin e xhamisë Qendrore – Hasanbeg, ku mbajti dhe hytben e xhumasë.
▪︎Në kohën e faljes së namazit të ikindisë, vizitoi xhematin e xhamisë së fshatit Straçincë
▪︎Në kohën e faljes së namazit të akshamit vizitoi xhematin e xhamisë “Miraç”- Haraçinë
▪︎Në kohën e faljes së namazit të jacisë, vizitoi xhematin e xhamisë së fshatit “Grushinë”
Pas faljes së namazit në xhamitë e vizituara Fejsall ef.Kafriu ndau kohë për të biseduar me anëtarët e këshilleve të xhamive përkatëse dhe për tu njoftuar për së afërmi me kërkesat e tyre.

Zyra për Informim pranë Myftinisë së BFI në RMV- Shkup