VIZITAT E RREGULLTA KUSHTUAR XHAMIVE TË SHKUPIT NGA REFERENTËT E MYFTINISË

Më 04.10.2019, referenti i Myftinisë së Shkupit, dr.Fatmir ef.Zaimi prezantoi në 5 xhami të Shkupit përgjatë 5 kohëve të namazit.

▪︎Në kohën faljes së namazit të sabahut vizitoi xhematin e xhamisë ‘Uhud’.
▪︎Në kohën e faljes së namazit të xhumasë vizitoi xhematin e xhamisë Kapixhi Hamza, ku mbajti dhe hytben e xhumasë.
▪︎Në kohën e faljes së namazit të ikindisë, vizitoi xhematin e xhamisë ‘Fetah Efendi’
▪︎Në kohën e faljes së namazit të akshamit vizitoi xhematin e xhamisë ‘Hatunxhik’.
▪︎Në kohën e faljes së namazit të jacisë, vizitoi xhematin e xhamisë ‘Mehmet Kebir Çelebi’.
Pas faljes së namazit në xhamitë e lartëpërmendura, Fatmir ef.Zaimi ndau kohë për të bashkëbiseduar me xhematlinjtë dhe për t’i njoftuar nga afër me rregulloren e Myftinisë rreth mënyrës së funksionimit të këshilleve udhëheqëse nëpër xhamitë e Shkupit.

Zyra për Informim pranë Myftinisë së BFI në RMV- Shkup