VIZITOHET XHEMATI I XHAMISË “MUSTAFA PASHA”

Më 17 shtator 2021, sekretari i Myftinisë së Shkupit Mr. Nexhmi ef. Ferati ishoqëruar nga referenti Jetmir Jakupi vizitoi xhematin e xhamisë Mustafa Pasha.
Në këtë vizitë sekretari mbajti hutben e xhumasë dhe i priu xhematit në faljen e namazit të xhumasë.