FURNIZOHET ME MUS’HAFA MEKTEBI “HFZ. REXHEP EF. IMERI” NË HARAÇINË

Më 03 janar 2024 sekretari i Myftinisë së Shkupit Mr. Nexhmi ef. Ferati, me kërkesë të mualimit Ali ef. Sadiku realizoi shpërndarjen e 15 Mus’hafave për nxënësit që kanë kaluar në shkallën e leximit të Kuranit.
Me Mus’hafa u furnizuan nxënësit e mektebit ” Hfz. Rexhep ef. Imeri” të xhamisë “Rezistenca” në fshatin Haraçinë.
Allahu e shpërbleftë mualimin për kontributin e dhënë ndërsa nxënësve t’u japë shëndet e shumë suksese.