MYFTINIA E SHKUPIT SHPËRNDAU KUR’ANA ME LOGO TË MYFTINISË

Më 6 tetor 2021, referenti për arsim fetar pranë Myftinisë së Shkupit, hfz. Irfan ef. Sulejmani, i shoqëruar nga referenti Arment Halimi, me kërkesë të mualimit hfz. Huzri Idrizi të xhamisë “En -Nur” të fshatit Bukoviq dhe mualimit të xhamisë “Lejletul Kadër” të fshatit Kopanicë, Ahmet ef. Çilafi, u bë shpërndarja e Kuranave me logo të Myftinisë së Shkupit, dedikuar nxënësve si shpërblim që përfunduan Elifbanë dhe si shpërblim nga Myftinia për suksesin e arritur në mësimin e fjalës së Allahut të Lartëmadhëruar.