MYFTIU PËRCOLLI MESAZHIN E XHUMASË NË XHAMINË E FSHATIT DRAÇEVICË

Më 6 nëntor 2020, e xhuma, Myftiu dr.Qenan ef.Ismaili i shoqëruar nga referenti Mr. Nexhmi ef. Ferati dhe Fejsall ef. Kadriu vizitoi xhematin e xhamisë së fshatit Draçevicë- komuna e Studeniçanit.

Hatibi i xhamisë Sami ef. Nuhiju dhe xhemati i xhamisë mirëpritën Myftiun dhe operativën e Myftinisë.

Myftiu ndau kohë për të bisesuar me këshillin dhe besimtarët e pranishëm për t’u njoftuar për së afërmi me kërkesat e tyre dhe statusin e xhamisë.