DIPLOMUAN 16 NXËNËSET E MEKTEBIT TË XHAMISË ‘JAHJA PASHA‘ – SHKUP

Sot, më datë 30 maj 2021, u realizua ceremonia e duasë së hatmes me rastin e kryerjes së mësim-besimit të 16 nxënëseve të diplomuar pranë mektebit të xhamisë “Jahja Pasha“ – Shkup.
Jasemin Shabani, mualime e nxënësve, në emër të familjarëve të nxënësve falenderoi të pranishmit që kishin ndarë kohë për të ndjekur këtë ceremoni.
Në ceremoninë e mbajtur në xhaminë ‚Kasim Beu‘ nxënëset paraqitën pjesë të mësimeve që kishin ndjekur dhe recituan pjesë nga Kurani famëlartë.
Fjalë rasti në emër të Myftinisë së Shkupit pati Mubera Asani, anëtare e komisionit, e cila më pas ndau diplomat dhe i uroi nxënësit për këtë sukses, ndërsa mualimes i ndau mirënjohje në shenjë falenderimi për kontributin e dhënë në mbarëvajtjen e mësim-besimit islam në mektebin e xhamisë “Jahja Pasha“.