U VLERËSUAN NXËNËSIT E MEKTEBIT TË XHAMISË HAXHI IMER NË – LUBOTEN

Komisioni për Vlerësim të nxënësve të mektebeve në përbërje: hfz. Irfan ef. Sulejmani kryetar dhe Shefket ef. Baftjari anëtar, më 16 janar 2023 vizituan nxënësit e mektebit të xhamisë “Haxhi Imer” në Luboten.
Gjatë kësaj vizite, komisioni bëri kontrollimin dhe vlerësimin e njohurive të nxënësve në bazë të planprogramit mësimor të Myftinisë së Shkupit.
Bazat e mësim-besimit i mësuan nga mualimi Nimet ef. Aliu.