ÜSKÜP MÜFTÜLÜĞÜ, MÜFTÜLÜK ÜYELERİYLE 16. TOPLANTIYI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

2 Eylül 2021 (Perşembe günü), Üsküp Müftülüğün üyeleriyle 16. toplantı başarıyla gerçekleştirildi.
Toplantıya, ülkemizin dini lideri Reis ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetahu ve İDB Riyaset üyesi Kültür Darisei Müdürü Musannif ef. Rufati iştirak etti.
Reis ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetahu, toplantıya katılanların huzurunda yaptığı konuşmasında, öncelikle bu toplantının çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi ve Üsküp Müftülüğü’nün bu bölgedeki müslümanların hizmetindeki aktif çalışması ve başarıları hakkındaki olumlu düşüncelerini dile getirdi.
Ardından, Üsküp Müftüsü Dr. Kenan ef. İsmaili, müftülüğün son iki aylık süreçte yapılan çalışmalarından bahsetti.
Faaliyetlerin anlatılmasından önce, Hfz. İrfan ef. Süleymani ‘nin Üsküp Müftülüğü Dini-Eğitim Sektörü ve Karşıyaka Bölgesi Sorumlusu görevine, Necmi ef. Ferati’nin ise Derven Bölgesi Sorumlusu görevine getirildikleri haziruna bildirildi.
Müftü İsmaili, son iki aylık dönemde elde edilen başarılar, yaşanılan zorluklar ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Gerçekleştirilen bu faaliyetler sırasıyla şunlardır:
-Üç gün süren “İslam Kültür Geceleri ‘21” etkinliği başarıyla gerçekleştirildi;
-İmamlara ve müallimlere yönelik iki günlük “Kur’an Kurslarında Metodoloji ve Müfredat” seminerini başarıyla gerçekleştirildi;
-Çarşıdaki tarihi Kapan Han, Bezisten ve eski Napredok sinema binası vakıf malı olarak Üsküp Müftülüğü mülkiyetine iade edildi;
-Üsküp Müfütlüğü’nün doğrudan finansmanı ve bağışçılarının desteğiyle, tarihi Hatuncuk Camii bitişiğindeki arsanın 45.000 Euro tutarındaki fiata satın alınıp camiye vakfedilmesi gerçekleştirildi;
-Hfz. Ferat ef. Plakay, Hfz. Yetmir ef. Zendeli, Şaip ef. İsmani, Ali ef. Şabani, Hfz. Nesim ef. Bayrami, Hazir ef. Yaşari ve Sead ef. Yaşari adlı yedi din görevlisi görevlendirildi;
-“Çayır” Poliklinik Merkezi ile işbirliği içinde 41 din görevlisine aşı yapıldı;
-Camilerimizin EVN’ye olan borçlarının ödenmesi prosedürü: Camilerin EVN’ye olan borçlarının ödenmesi süreci iki ihtilaf nedeniyle problem yaşanmaktadır. Yaklaşık 13.000 Euroluk borcu olan Boyane köyü camii ve yaklaşık 8.000 Euroluk borcu olan Sveta Petka köyü camii;
-Üsküp Müftülüğü’nün desteğiyle, PaYazit ef. Kadrievski’nin 2.000 Euro tutarında masrafları karşılanarak emekli olması sağlanmıştır;
-Üsküp Müftüğü, Femi ef. Nuhiu’ya 10.000 denarlık maaş sağlamakta ve emeklilik ile sağlık primleri için gerekli tüm masraflarını karşılamayı taahhüt etmektedir;
-Üsküp Müftülüğü, Üsküp-Blatse karayolu güzergahında yapılan inşaat çalışmalarından dolayı uygun şartlar meydana gelinceye kadar, Blatse köyündeki bir arsanın mezarlık olarak kaullanılması için düzenleme çalışmaları yapılmaktadır;
-“Kurban 2021” – Üsküp İsa Bey Medresesi kurbanları haricinde, bu yıl Üsküp Müftülüğü’ne 1298 adet kurban vekaleten emanet edildi ve 3300 paket kurbanlık et dağıtıldı;
Toplatıya katılan Müfütlük üyelerinin bundan sonraki faaliyetlerinin daha başarılı geçmesi için istişarelerde bulunuldu ve aşağıdaki kararlar alındı:
-Cami tabelalarının aynı şekil ve şemalde yapılması;
-“Covid-19” pandemisi vakası gibi özel durumlarda, yetkili kurumların tüm protokollerine uyulması ve cenazenin yıkanmasına yönelik kurumsal kararımıza riayet edilmesi (sorumluluk vefat edenin ailesine ve din görevlisine aittir);
-Eylül ayı boyunca Üsküp’te tüm okullarda yüz yüze din eğitiminin askıya alınması (sürecin “çevrimiçi” olarak yürütülmesi tavsiye edilmektedir);
-Cuma vaazı, mümkün olduğunca kısa ve öz olmalıdır (10 dakikayı geçmemelidir);
-Bu yıl, geleneksel “Muhammed s.a.v.s’in Doğum Haftası” etkinlikleri iptal edilmektedir.